Specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (dysleksja)

Stwierdza się je u uczniów w normie intelektualnej, u których pomimo stosowania tradycyjnych metod nauczania oraz sprzyjających warunków społeczno-kulturowych występują takie zaburzenia. Innym określeniem na specyficzne trudności w nauce czytania i pisania jest dysleksja rozwojowa.

Objawy dysleksji mogą przejawiać się już w dzieciństwie w wieku 3-4 roku życia. Im dzieci starsze, tym bardziej jego trudności mają charakter dyslektyczny. Dzieci, u których w rodzinie jest ktoś kto ma dysleksje, zaliczane są do grupy ryzyka dysleksji. Należy pamiętać również, że każde dziecko ma własne tempo rozwoju i ujawnienie się niektórych objawów nie musi świadczyć o zaburzeniu.

Jakie są przyczyny dysleksji?

 Przyczyn dysleksji jest wiele i trudno ustalić jedną, istnieje wiele teorii, które próbują wykazać, co jest przyczyną zaburzeń.

Dysleksja rozwojowa obejmuje kilka rodzajów zaburzeń:

 • Dysleksja – trudności w czytaniu
 • Dysgrafia – trudności ze stroną graficzną pisma
 • Dysortografia – trudności w opanowaniu poprawnej pisowni
 • Dyskalkulia – trudności w uczeniu się matematyki

Objawami dysleksji może być zaburzone:

 • Pamięć – trudności w zapamiętywaniu krótkich rymowanek i piosenek;
 • Percepcja wzrokowa – niedostrzeganie błędów;
 • Percepcja słuchowa;
 • Problemy z mową lub wymową;
 • Koncentracja uwagi;
 • Spostrzegawczość;
 • Niejednorodna lub nieustalona lateralizacja – nie ma ustalonej jednej ręki, nogi oraz oka, które dominuje;
 • Motoryka mała i duża – niezręcznie trzymanie ołówka, kredki, niezręczność w samoobsłudze, obniżona sprawność ruchowa;
 • Rozumienie relacji przestrzennych;
 • Rozumienie relacji czasowych;
 • Słuch fonematyczny;
 • Rozróżnianie literek wyglądających podobnie (np. b-d).

Umów się na konsultację u Logopedy

Nasze specjalizacje

Logopedia, jako nauka o kształtowaniu i doskonaleniu właściwej mowy ma do zaoferowania dużo więcej niż może się wydawać. Z definicji logopedia ewoluowała i obecnie oferuje znacznie więcej, zobacz jakiej pomocy można u nas szukać.

Umów się na konsultację u Logopedy

Skontaktuj się

Logopeda
ul. Brylantowa 23/2
63-100 Zbrudzewo

 

tel: 606 908 324
e-mail: gabinet@logopedasrem.pl